Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Hướng dẫn kiểm tra thanh quyết toán công trìnho

 1. #1
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  1,186
  Thanked: 0

  Mặc định Hướng dẫn kiểm tra thanh quyết toán công trình?

  Một bạn học viên hỏi như sau:
  Hanh Tran [hanhbpb@gmail.com]

  Thầy ơi em đang làm công tác kiểm tra thanh quyết toán công trình xây dựng thuộc vốn Nhà nước và thấy có một số vướng mắc rất mong thầy hướng dẫn:
  - Em biết Bộ tài chính có quyết định 56 / 2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 VỀ việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Vậy với dự án của bên em là dự án thuộc vốn Nhà nước thì có Quy trình nào hướng dẫn không Thầy ? trường hợp không có thì mình áp dụng theo văn bản nào ạ ? .
  - Gói thầu thứ nhất của bên em là theo hình thức hợp đồng trọn gói, đến giai đoạn quyết toán đã nghiệm thu theo thực tế thì có khối lượng giảm đi và có khối lượng tăng lên so với khối lượng theo hợp đồng đã ký. Theo NĐ 85 và vận dụng QĐ 56 thì những khối lượng đã được nghiệm thu < kl trong HỌ thì sẽ bị giảm trừ. Vậy thì em muốn hỏi thầy với những khối lượng thực hiện >Khối lượng trong HỌ (phần khối lượng tăng này không do yêu cầu của Chủ đầu tư) có được tính vào quyết toán không thầy ?
  Thầy ơi có gì thầy tư vấn cho em nhé, Cảm ơn Thầy nhiều !
  Thân chào!
  PhD. Lương Văn Cảnh
  www.dutoan.vn
  luongvancanh@gmail.com

 2. #2
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  1,186
  Thanked: 0

  Mặc định Trả lời: Hướng dẫn kiểm tra thanh quyết toán công trình?

  - Em biết Bộ tài chính có quyết định 56 / 2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 VỀ việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Vậy với dự án của bên em là dự án thuộc vốn Nhà nước thì có Quy trình nào hướng dẫn không Thầy ? trường hợp không có thì mình áp dụng theo văn bản nào ạ ? .
  Bạn có thể đọc thêm các văn bản sau để hiểu thêm về quản lý chi phí và thanh quuyết tóan vốn nhà nước:
  NGHỊ định 112/2009/NĐ-CP v? quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  NGHỊ định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành L?T và lựa chọn nhà thầu xây dựng LXD
  THÔNG TƯ 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/07 và 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/07 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN
  THÔNG TƯ 33/2007/TT- BTC ngày 09/04/07 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước98/2007/TT-BTC 09/08/07
  THÔNG TƯ 06/2007/TT-BXD ngày 25/06/07 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  Bạn thực hiện theo
  QUYẾT định 56/2008/QĐ-BTCban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án vốn NSNN là đúng rồi đấy. Hiện nay chưa có văn bản mới thay cho các văn bản trên.
  Thân chào!
  PhD. Lương Văn Cảnh
  www.dutoan.vn
  luongvancanh@gmail.com

 3. #3
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  1,186
  Thanked: 0

  Mặc định Trả lời: Hướng dẫn kiểm tra thanh quyết toán công trình?

  - Gói thầu thứ nhất của bên em là theo hình thức hợp đồng trọn gói, đến giai đoạn quyết toán đã nghiệm thu theo thực tế thì có khối lượng giảm đi và có khối lượng tăng lên so với khối lượng theo hợp đồng đã ký. Theo NĐ 85 và vận dụng QĐ 56 thì những khối lượng đã được nghiệm thu < kl trong HỌ thì sẽ bị giảm trừ. Vậy thì em muốn hỏi thầy với những khối lượng thực hiện >Khối lượng trong HỌ (phần khối lượng tăng này không do yêu cầu của Chủ đầu tư) có được tính vào quyết toán không thầy ?
  Bạn đọc điều 77 và điều 48 của Nghị định 85 nhé. Trong trường hợp mà bạn nêu không thể áp dụng theo QĐ 56 được mà phải thực hiện theo điều 48 của NĐ
  Điều 48.Hình thức hợp đồng trọn gói
  1. Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói được quy định tại Điều 49 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau:
  a) Giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận trong hợp đồng (là những tình huống thực tiễn xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lư?ng trước của chủ đầu tư, nhà thầu, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất của chủ đầu tư, nhà thầu, như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, h?a hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận). Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu cho đến khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. Trường hợp bất khả kháng thì thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
  đối với hợp đồng theo hình thức trọn gói thuộc gói thầu gồm hai hoặc nhiều phần công việc như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thì trong hợp đồng cần quy định phương thức thanh toán cho từng phần, trong đó quy định cụ thể: trong trường hợp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi không được phê duyệt thì nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; trong trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt thì nhà thầu chỉ được thanh toán cho công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi;
  b) đối với nhà thầu được lựa chọn thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu trừhình thức chỉ định thầu, việc thanh toán phải căn cứ vào giá hợp đồng và các điều khoản thanh toán nêu trong hợp đồng, không căn cứ theo dự toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá; không căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu như vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác.
  2. đối với công việc xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu được chỉ định thầu) hoặc bên mời thầu phát hiện bảng khối lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa chính xác, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế. đối với công việc xây lắp này, sau khi hợp đồng theo hình thức trọn gói được ký kết, khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu. Việc thanh toán cho nhà thầu được tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp có thất thoát xảy ra (do tính toán sai số lượng, khối lượng công việc) thì cá nhân, tổ chức thuộc chủ đầu tư làm sai có trách nhiệm đ?n bù và xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, lập dự toán có quy định về việc xử lý đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc thì chủ đầu tư được đ?n bù theo thỏa thuận trong hợp đồng với nhà thầu tư vấn này.
  Thân chào!
  PhD. Lương Văn Cảnh
  www.dutoan.vn
  luongvancanh@gmail.com

Các Chủ đề tương tự

 1. Phê duyệt dự toán và thanh quyết toán công trình
  Bởi ivyvanquang trong diễn đàn Các vấn đề chung về lập dự tóan
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 19/10/15, 07:53 AM
 2. Thanh - quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
  Bởi luongvancanh trong diễn đàn Tài liệu của lớp học "Định giá xây dựng"
  Trả lời: 4
  Bài cuối: 20/08/14, 10:26 AM
 3. Quyết toán công trình đã có kết luận của thanh tra xây dựng tỉnh
  Bởi utnhe trong diễn đàn Quản lý Hợp đồng - Thanh toán- Quyết toán - Kiểm toán
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 28/11/12, 07:01 PM
 4. Xác nhận khối lượng hoàn thành để thanh quyết toán và vai trò TVGS khi có tổng thầu
  Bởi D2K trong diễn đàn Quản lý Hợp đồng - Thanh toán- Quyết toán - Kiểm toán
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 04/04/12, 02:42 PM
 5. Thanh-quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
  Bởi luongvancanh trong diễn đàn Tài liệu của lớp học "Định giá xây dựng"
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 29/10/09, 10:52 PM

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •